top of page
timon-studler-sjynUnr9ikA-unsplash.jpg

Photo by Timon Studler on Un splash

What is the importance of a precise definition of the destination, and detailed planning?

  • אומרים שבמלחמה הזאת אנחנו ננצח. זה היעד - לנצח. החשש שלי שהיעד לא מספיק מוגדר

  • לאחרונה הגדרת היעד השתפרה : יש להסיר באופן סופי את האיום על מדינת ישראל מכוון עזה. אבל התוכנית לביצוע יעד שכזה הוא משולב ומורכב.

  • ​האם מדינת ישראל מסוגלת לנצל את חלון ההזדמנות, את המלחמה, כדי להגדיר יעד ולהכין תוכנית מפורטת.

  • עדיין לא מציגים לנו פתרון מלא וארוך טווח לטרור שמאיים עלינו. כנראה שלא חושבים על כך. אני חושש שהמלחמה התשיעית, "חרבות ברזל" תסתיים בדיוק כמו קודמותיה. אני חושש שהאנשים שם למעלה, אינם האנשים המתאימים לכתיבת היעד של המלחמה, והתוכנית של הסרת האיום של חמס על מדינת ישראל.

Does the State of Israel have plans for winning and losing?

יש לי חששות. אומרים שבמלחמה הזאת אנחנו ננצח. זה היעד - לנצח.  

יש לי חששות האם היעד מספיק מוגדר?


יש לנו כבר כ- 1100 הרוגים או נעדרים, ולפחות 239 חטופים

במלחמה כבר שילמנו מחיר נורא. האם בכלל אפשר לנצח כשלא קיים יעד מוגדר לניצחון?

חשוב להעלות את המורל, ולהגיד לאנשים שאנחנו ננצח. אבל כשהיעד ביום שאחרי לא מוגדר - קשה לנצח. 


המלחמה הזו זו המלחמה התשיעית של מדינת ישראל. בשתי מלחמות היה ניצחון ברור במלחמת העצמאות ובמלחמת ששת הימים. הניצחון הוא ברור כי הגדלנו באופן דפיניטיבי את השטח של מדינת ישראל.

ההצלחה והניצחון הוא לא מושג ערטילאי. הניצחון הוא מדיד. ללא כלי מדידה כל צד יכול לטעון לניצחון. ניתן לכמת את הניצחון בהשגת יעד ברור. 


במלחמה נוספת היה יעד. מלחמת יום כיפור. מלחמה נוראה, אך בעקבות המלחמה הושג שלום עם מצרים. הסכם שלום זה הוא הישג בעל חשיבות. ההסכם ממשיך לעבוד עד היום. לכן, אולי, גם מלחמת יום כיפור היה בסופו של דבר ניצחון. 


בכל שאר המלחמות כבשנו שטחים והחזרנו אותם, בכל המלחמות חתמנו הסכמים והם הופרו. כל המלחמות האלו היו מלחמות שבהן הניצחון בשדה הקרב, לא הסתיים כנצחון ארוך טווח.

כשיוצאים למלחמה ללא יעד סופי כנראה שמדובר באכזבה צפויה מראש. 


כדי להצליח במלחמה צריך יעד ברור.  אני חושש שגם במלחמת "חרבות ברזל" עדיין אין יעד.


אומרים לנו שאנחנו ננצח, בכך שנשמיד ונהרוג את החמס.


לאחרונה היעד הוא מעט יותר ברור ומדיד. יש להסיר באופן סופי את האיום על מדינת ישראל מכוון עזה. 

האם השקט הנכסף ניתן להשגה על פי יעד זה?


כל הילדים בני 13 בעזה, יהיו לוחמים חדשים בעוד 3 שנים בלבד. אנחנו אנשים מוסריים, אי אפשר להרוג במכוון את הילדים,  ולכן יהיה לנו קושי משמעותי להרוג את כל החמס.


אבל מה הקושי? הפתרון אינו פתרון פשוט. הפתרון הוא משולב ומורכב. אני מצפה שכבר עתה ינתן פתרון מורכב וכוללני. אחרת פתרון מדינות העולם ובראשם ארה"ב יכפו עלינו שוב פתרון זמני.


למשל ניתן לשער פתרון מורכב שכזה:

  • את הטרוריסטים צריך להרוג,  ולהשמיד את כל כלי המלחמה.

  • את משפחותיהם של הטרורסטים ואת תומכי החמס אי אפשר להשאיר ברצועת עזה, ויש להעביר אותם למקום אחר רחוק יותר בגלובוס. אחרת המצב יחזור לקדמותו.  נדרשת תמיכה וסיוע בין לאומי, זהו אינטרס של הרבה מדינות בסביבה. טרור החמס הינו בעל היבטים גלובליים.

  • יש לבצע הפרדה ברורה בין הרעים לטובים,  את הפלסטנאים שנשארים קרובים, ורוצים שלום, יש לשמר ולטפח, ניתן להכניסם תחת כנפי מנגנון פיקוח ישראלי ובין לאומי.

  • לאלו שישארו נדרש חינוך מחדש. חשוב לאפשר להם חיי ביטחון ושלווה, ומצד שני חשוב הפיקוח הצמוד הצמוד. 


האם מדינת ישראל מסוגלת לנצל את חלון ההזדמנות, את המלחמה כדי להגיע ליעד כלשהו? יש לי חששות. עדיין אומרים לנו - אנחנו ננצח. לנו ברור שכדי לנצח צריך תכנון מפורט, וביצוע עקבי.  לא מציגים לנו פתרון מלא לבעיה. כנראה שלא חושבים על כך. אני חושש שמה המלחמה התשיעית, "חרבות ברזל" עלולה להסתיים בדיוק כמו קודמותיה. אני חושש שהאנשים שם למעלה, אינם האנשים המתאימים לכתיבת היעד של המלחמה, ולהגשמת תוכנית מורכבת.

bottom of page