top of page
timon-studler-sjynUnr9ikA-unsplash.jpg

Photo by Neil Soni on Unsplash

How does the brain work?

ישנן מגוון השערות באשר למנגנון שמסביר את פעילות המוח: 

  1. המוח מופעל באופן דואלי ע"י גוף ונפש

  2. השיטה הדינמית שמנסה לחדור לתת הכרה 

  3. השיטה הפסיכיאטרית האבחנתית

  4. השיטה התנהגותיות 

  5. השיטה הנוירולוגית 


בעקבות שיטות אלו, פיתחתי שיטה משלי שנקראת "אלף", המבוססת על הפונקציות של המיינד. 

בשיטה זו ישנו חשיבות גדולה ליכולת של האדם להציב מטרות, ולדמיין את האובייקטים החשובים להשגת המטרות.


How does the mind work?

ישנן מגוון השערות באשר למנגנון שמסביר את פעילות המוח.


ניתן לחלקם לשיטות לפי הסדר ההיסטורי:


  1. השיטות עתיקות-חדשות (פילוסופיות או דתיות) - המוח מופעל על ידי הנפש האלוהית או בשפה פילוסופית מודרנית על ידי "ישות דואלית". אלו עדיין התיאוריות הנפוצות ביותר בציבור.

  2. השיטה הדינמית (פרויד ותלמידיו) - רוב פעילות המח היא בתת הכרה. מה שדוחף אותנו לפעילות אלו הדחפים התת הכרתיים, במיוחד הדחף המיני והפחד ממוות.

  3. השיטה האבחנתית (האיגוד הפסיכיאטרי) - מה שמעניין במוח, אלו מחלות הנפש. ככל שנגדיר טוב יותר את האבחנות כך נבין טוב יותר את פעילות המוח.

  4. שיטות התנהגותיות, חינוכיות, ונוירופסיכולוגיות - פעילות המוח מתבטאת בפעילות. אם נסתכל היטב על הפעילות של האדם, נוכל להבין מה קורה לו במוח. המוח לומד לבצע פעילויות, במנגנון של פידבק (התניה).

  5. השיטה הביולוגית המדעית - המוח מורכב מנוירונים שיוצרים רשת, וחיבורים ביניהם, באמצעות סינפסות. התאים עובדים כולם באמצעות כימיה מולקולרית. אם נעקוב אחר פעילות התאים נוכל להבין כיצד פועל המוח.


כל אחת מהשיטות מבוססת על רעיון שמסביר ממצאים ותופעות. בכל אחת מהשיטות הסוד של כל שיטה הינו תגלית מפתיעה ומסתורית, כגון הנפש, התת הכרה, או רשת הנוירונים, האבחנה או ההתניה.


באופן אישי, על סמך שיטות אלו פיתחתי שיטה נוספת משלי. לקחתי אלמנטים מכל השיטות. לשיטה שלי נתתי סימן - את האות "אלף". להפתעתי גיליתי כשמאחדים רעיונות מכל השיטות - ניתן לוותר על המרכיבים הסודיים, דהיינו בשיטה החדשה אין צורך במרכיב סודי. לכן השיטה פשוטה יותר וניתנת להסבר גם לילדים קטנים. הטיפול במוח הוא אינטגרטיבי, ועל כן באמצעות "אלף" ניתן להבין, לטפל ולשפר את המוח במגוון דרכים.


השיטה תתואר בפירוט בעמודים הבאים : אך לעת עתה, הסבר קצר יבהיר את פשטות השיטה.


כשאנו מסתכלים על טלפון סלולרי (כמו בתמונה) ניתן לראות שהוא עובד באמצעות אפליקציות.


גם המוח עובד באופן דומה - ישנן כ- 40 אפליקציות במוח. למשל: כשאנו זזים אנו מפעילים את אפליקצית התנועה. דוגמה נוספת: כשאנו מסתכלים אנו מפעילים את תת-אפליקצית הראיה, שהיא מרכיב אחד בתוך אפליקצית התחושה. מדובר באפליקציות בעלות יכולות מאד עוצמתיות. המיוחד באפליקציות "ביולוגיות" בניגוד לאפליקציה של הסלולרי, הוא שלאורגניזם החי יש מטרות, וישנה יכולת לדמיין את האובייקטים שמסביבו ואת הדרך למטרה.


אני אתרכז בהמשך בנושאים מגוונים שקשורים לעבודתי.

א. הסבר מפורט על "אלף" - להבנת פעילות המוח והמיינד

ב. הפרעות קשב וריכוז


bottom of page