top of page
timon-studler-sjynUnr9ikA-unsplash.jpg

קושי לימודי בעקבות מוסחות

מהי הפרעת קשב ופעילות יתר ADHD?

הפרעת קשב היא מקבץ של חמש תכונות, שמופיעות לרוב יחדיו : קושי להתרכז (מוסחות), קושי בתפקוד הניהולי, קושי בזיכרון עבודה, פעילות יתר, ואימפולסיביות. יתכנו כל הצירופים של חמש תכונות אלו אך ישנם שלשה צירופים שכיחים: 


א) ADHD - כל חמשת התכונות 


ב) ADD - מוסחות וקושי בניהול ובזיכרון, דהיינו שלש תכונות בלבד. 


ג) ADHD hyperactive type  - רק פעילות יתר ואימפולסיביות.  


הפרעת קשב שכיחה בכל הגילאים : מהינקות ועד הזיקנה, וניתן להבחין במאפיינים באמצעות דיווחים (למשל דיווח אישי או של אדם קרוב), באמצעות הסתכלות, וכן  אמצעות מגוון מבחנים נוירופסיכולוגיים. הדיווחים בשפה חופשית, מבוססים על משך צפיה ארוך, במגוון מצבים, ולכן הם יותר אמינים מהאבחונים הממוקדים המקצועיים. החשיבות של איש המקצוע היא באנמנזה (בראיון) דהיינו ביכולתו לשאול את השאלות הנכונות כדי לקבל תיאור מפורט. 


לאנשים עם הפרעת קשב ישנם קשיים רבים., אך יש לאנשים אלו גם חוזקות חוזקות רבות. הטיפול מורכב מחיזוק הדימוי העצמי, התאמת הסביבה, ומבניית אסטרטגיות פעולה למגוון מצבים. אבחנה מדוייקת, והתייחסות אישית מגיל קטן, היא קריטית להצלחה בהמשך החיים. כשניתנת התייחסות נכונה, אנשים עם הפרעת קשב יכולים להצליח כמו שאר האוכלוסיה ולעיתים אפילו יותר. טיפול בסטימולנטים יכול לסייע, במצבים מסויימים ובתקופות מסויימות.


מה הקשר בין תפקוד הקשב לבין הפרעת הקשב

התפקוד של הקשב הוא  היכולת של המיינד לבצע  שלוש פעולות א) להפנות את תשומת הלב לאובייקט ב) לקבע את המבט באובייקט, ג) לבצע פוקוס על מנת לקבל תמונה מדוייקת ובהירה.  


הפרעת הקשב היא מקבץ של קשיים אופייניים. הקשיים מופיעים בחמישה תפקודים, ולא רק בתפקוד הקשב. הקושי במצב של הפרעת קשב, עשוי להתחלף גם ביתרון  בכל אחד מהתפקודים.


א) קושי בקשב -הקושי נובע מהמוסחות. מאידך, לחלק ניכר מאנשים אלו יש יתרון בהתרכזות פנימה, וראיה מחוץ לקופסה,  דהיינו ביצירתיות.

ב) קושי בהתארגנות - הקושי הוא בניהול עצמי.  הקושי הוא בתחום הסדר ולכן לחלק מאנשים אלו יש הערכה רבה לסדר  לכן אנשים אלו לעיתים קרובות מקימים מערכת שתעזור להם בניהול עצמי. 

ג) קושי בזיכרון עבודה - דהיינו בזיכרון לטווח קצר. כאשר קשה לזכור, אנשים אלו מעדיפים להבין במקום לזכור.

ד) פעילות יתר - התנועתיות עשויה להפריע לאדם עצמו או לאחרים, מאידך אנשים מאד פעלתני עשויים לבצע מטלות מרובות בזמן קצר.

ה) אימפולסיביות בקבלת החלטות - קושי בדחיית סיפוקים עשוי לפגוע באחרים, אך חלק מאנשים אלו הינם מבריקים, אנשי משא ומתן מעולים, ויש להם חוש הומור.


כשעוסקים בהפרעת קשב עולים מספר רב של נושאים - בנושאים אלו אני מקווה להרחיב בקרוב:  


ההגדרה והאבחנה של הפרעת הקשב: 

מגוון הגדרות להפרעת קשב מופיעה ממקורות שונים, למשל ההגדרה האחרונה של ה- DSM-5-TR הינה מקובלת למעשה גם לביצוע של אבחנה וגם לצורכי מחקר בתחום הפרעת הקשב. מאידך  ישנם קשיים ואיזורים אפורים גדולים בכל אחד מסעיפי ההגדרה.


הטיפול הרצוי בהפרעת הקשב. 

בספרות המדעית ישנו דגש על סטימולנטים. מדובר בתרופות יעילות, עם רמה בטיחותית מאד גבוהה. אך, רוב המטופלים משתמשים בסטימולנטים למספר שנים קטן בלבד ואז מפסיקים. לכן חשוב להכיר את כל שיטות הטיפול - וישנם מספר רב של שיטות נוספות שעובדות לא פחות מסטימולנטים. למשל : עבודה אחד על אחד, ושינוי תנאי הסביבה מאד יעילים להתגבר על הקשב. 


המנגנון הביולוגי, הכימי והגנטי של הפרעת הקשב

מזה זמן רב ידוע שדופמין הינו חומר חשוב במנגנון הקשב. הדופמין הוא נוירוטרנסמיטור אינהיביטורי במוח, וכך הוא גורם לדריכות שמופיעה בטיפול בסטימולנטים.


bottom of page